Make your own free website on Tripod.com

Baptisan Air dan Penyerahan Anak

Di dalam kolam baptisan ini, segala kesalahan dan pelanggarannya akan dikuburkan. Dan ketika keluar dari kolam baptisan ini ia akan menjadi manusia baru, ciptaan yang baru, yang siap menghadap tahta-Mu yang kudus.

Oleh karena itu, saat ini, hamba-Mu membaptiskan ( ....nama.... ) di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya ....

 

Baptisan air dilayani setiap hari Minggu terakhir setiap bulan.
Baptisan air ini dilayani oleh Gembala Cabang GBI "Bethany" Graha Harapan, Bapak Pdm. Sumardi. Tempat baptisan di kolam renang Perumahan Graha Harapan - Bekasi.

Puji Tuhan, setiap bulan Tuhan menambahkan jiwa-jiwa yang ambil keputusan menerima baptisan.

 

holdchildshand.gif (5055 bytes)

Penyerahan anak dilakukan setiap hari Minggu pertama setiap bulan

 

Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya Ia menjamah mereka ; akan tetapi murid-murid-Nya memarahi orang-orang itu.

Ketika Yesus melihat hal itu, Ia marah dan berkata kepada mereka : " Biarkan anak-anak itu datang kepada-Ku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya Kerajaan Allah.

Aku berkata kepadamu : Sesungguhnya barangsiapa tidak menyambut Kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya."

Lalu Ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangan-Nya atas mereka Ia memberkati mereka.

( Markus 10 : 13 - 16 )

 

Untuk Penyerahan Anak, akan dilayani oleh Gembala Ranting Graha Harapan Bapak Pdm. Sumardi.

 

Recycl.gif (1539 bytes)

Top Page